Sort By Category: All (77)

Id Images Description Status
88 

Cadangan Rekabentuk Landskap Bagi Cadangan Pembangunan Yang Mengandungi Blok Pangsapuri Kos Sederhana, Kos Rendah Dan Kos Sederhana Rendah Di No 1,2 & 4, Jalan Qamari U5/105, Di Atas Lot PT. 39078 Dan PT. 39079, Seksyen U5, Shah Alam, Mukim Sungai Buloh, Daerah Petaling, Selangor Darul Ehsan.

Client  :
Tetuan Desa Abadi Sdn. Bhd.

Landscape Design

(Completed)
87 

Cadangan Menaiktaraf Bulatan Hadapan Muzium Sultan Alam Shah, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

Client  :
Tetuan Perbadanan Muzium Shah Alam

Landscape Design

(Planning Stage)
86 

Cadangan Rekabentuk Landskap Bagi Cadangan Pembangunan Perumahan Yang Mengandungi 33 Unit Rumah Teres Setingkat (20’x70’), 49 Unit Rumah Teres Setingkat (20’x80’), Satu Unit Pencawang Elektrik, Pusat Rawatan Kumbahan dan Kawasan Lapang Di Atas Lot Asal 1956 dan Lot 1965, Mukim Labu, Daerah Sepang, Selangor Darul Ehsan.

Client  :
Tetuan AG Maju Sdn. Bhd.

Landscape Design

(Building Stage)
85 

The Development Of A Strategic Implementation Plan (SIP) For The Proposed Intergrated Bukit Bunga – Jeli Cross Border Tourism And Trade Development 

Client  :
The East Coast Economic Region Development Council (ECERDC)

Planning Reseach

(On Going Project)
84 

Kajian Dan Cadangan Penggunaan Dan Pembangunan Semula Tanah-Tanah Milik Lembaga Pelabuhan Klang. 

Client  :
Lembaga Pelabuhan Klang

Planning Reseach

(Completed)
83 

Kajian Rancangan Tempatan Daerah Seberang Perai Tengah 2006-2020 (Sektor Perindustrian).

Client  :
Majlis Perbandaran Seberang Perai

Planning Reseach

(Completed)
82 

Kajian Rancangan Kawasan Khas Jelawat Daerah Bachok, Kelantan 2007-2012.

Client  :
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia

Planning Reseach

(Completed)
81 

Kajian Rancangan Tempatan Jajahan Jeli, Kelantan 2010 – 2020 (Sektor Penilaian Kemampanan).

Client  :
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia

Planning Reseach

(On Going Project)
80 

Kajian Pengubahan Rancangan Tempatan Daerah Kuantan 2010-2015.

Client  :
Majlis Perbandaran Kuantan

Planning Reseach

(Completed)
79 

Penyediaan Verifikasi Gunatanah Rancangan Struktur Negeri Selangor Pengubahan 2025.

 

Client  :
JPBD Selangor

Planning Reseach

(Completed)

Page 1 of 8, showing 10 records out of 77 total, starting on record 1, ending on 10

< previous12345678