Category      : Planning Reseach (11)
Sub Category:

Id Images Description Status
36 

Kajian Rancangan Tempatan Daerah Seberang Perai Tengah 2006-2020 (Sektor Perindustrian).

Client  :
Majlis Perbandaran Seberang Perai

Planning Reseach

(Preliminary Draft Proposal)
37 

Kajian Dan Cadangan Penggunaan Dan Pembangunan Semula Tanah-Tanah Milik Lembaga Pelabuhan Klang

Client  :
Lembaga Pelabuhan Klang

Planning Reseach

(Completed)
38 

Cadangan Pembangunan Taylor’s Lakeside Campus Dan Pusat Perdagangan Di Atas Lot PT. 292 Dan PT. 293 (Dahulunya Lot 33949), Mukim Petaling, Daerah Petaling, Selangor Darul Ehsan.

Client  :
Tetuan Maxwell Assets & Tetuan Taylor’s College Sdn. Bhd.

Planning Reseach

(Under Construction)
78 

Kajian Cadangan Pengangkutan Awam Bas Mini Daerah Port Dickson, Negeri Sembilan Darul Khusus.

Client  :
Tetuan Sentosa Link Sdn. Bhd.

Planning Reseach

(Completed)
79 

Penyediaan Verifikasi Gunatanah Rancangan Struktur Negeri Selangor Pengubahan 2025.

 

Client  :
JPBD Selangor

Planning Reseach

(Completed)
80 

Kajian Pengubahan Rancangan Tempatan Daerah Kuantan 2010-2015.

Client  :
Majlis Perbandaran Kuantan

Planning Reseach

(Completed)
81 

Kajian Rancangan Tempatan Jajahan Jeli, Kelantan 2010 – 2020 (Sektor Penilaian Kemampanan).

Client  :
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia

Planning Reseach

(On Going Project)
82 

Kajian Rancangan Kawasan Khas Jelawat Daerah Bachok, Kelantan 2007-2012.

Client  :
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia

Planning Reseach

(Completed)
83 

Kajian Rancangan Tempatan Daerah Seberang Perai Tengah 2006-2020 (Sektor Perindustrian).

Client  :
Majlis Perbandaran Seberang Perai

Planning Reseach

(Completed)
84 

Kajian Dan Cadangan Penggunaan Dan Pembangunan Semula Tanah-Tanah Milik Lembaga Pelabuhan Klang. 

Client  :
Lembaga Pelabuhan Klang

Planning Reseach

(Completed)

Page 1 of 2, showing 10 records out of 11 total, starting on record 1, ending on 10

< previous12